Şiir, Düz Yazı, Mensur Şiir Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

Şiir, Düz Yazı, Mensur Şiir Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

Bu ders notumuzda şiir,mensur şiir ve düz yazıyı benzer ve farklı yönlerden karşılaştırdık. Genel özellikleri hakkında bilgi vererek bu türleri daha iyi tanımanıza yardımcı olduk.

Şiirin Genel Özellikleri

 • Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur.

 •  Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılır.cemalaksoy.org

 • Farklı nazım biçimleri kullanılır.

Mensur Şiirin Genel Özellkileri

 • Temel birimi cümledir.

 • Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılmaz.

 • Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düz yazının yapısı kullanılır.

 • Mensur şiirin düz yazıdan farklı ise iç ahenge ve şiirselliğe sahip olmasıdır.cemalaksoy.org

 •  Mensur şiir; ses, tema, söyleyiş bakımından şiire benzer ve şairane bir söyleyişe sahiptir.

Düz Yazının Genel Özellkileri

 • Temel birimi cümledir.

 • Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılmaz.

 • Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düz yazının yapısı kullanılır.

 • Düz yazıda şairane bir söyleyiş yoktur ve düşünce esas alınır.cemalaksoy.org

Cevap Ver