Şiir, Düz Yazı, Mensur Şiir Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

Şiir, Düz Yazı, Mensur Şiir Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

Şiir:

 • Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur.

 • Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılır.cemalaksoy.org

 • Farklı nazım biçimleri kullanılır.

Mensur şiir: 

 • Temel birimi cümledir.

 • Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılmaz.

 • Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düz yazının yapısı kullanılır.

 • Mensur şiirin düz yazıdan farklı ise iç ahenge ve şiirselliğe sahip olmasıdır.cemalaksoy.org

 •  Mensur şiir; ses, tema, söyleyiş bakımından şiire benzer ve şairane bir söyleyişe sahiptir.

Düz yazı:

 • Temel birimi cümledir.

 • Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılmaz.

 • Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düz yazının yapısı kullanılır.

 • Düz yazıda şairane bir söyleyiş yoktur ve düşünce esas alınır.cemalaksoy.org

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir