Şiir İnceleme Yöntemi Nasıl Yapılır?

Şiir İnceleme Yöntemi Nasıl Yapılır?

9. sınıf Türk edebiyatı ders konularından olan şiir inceleme yöntemi ile ilgili şunları söyleyebiliriz:

  • Şiir, şekil ve içerik bakımından iki ana başlık altında incelenmelidir. Şekil bakımından incelerken şu konuları göz önünde bulundurmamız gerekir.
  • Şekil bakımından şiiri incelerken kafiye şeması, kafiye, redif, ölçü, nazım birimi gibi konuları dikkate almamız gerekir.
  • İçerik bakımından incelerken ise konu, tema, edebi sanatlar, yorum gibi konuları dikkate almak gerekir.

 

Cevap Ver