Şiirde Ahengi Sağlayan Öğeler Nelerdir?

Şiirde Ahengi Sağlayan Öğeler Nelerdir?

Duygu, düşünce ve hayalleri etkili bir şekilde şiir vasıtası ile dile getiririz. Şiirler belli bir ölçü ve kurala göre yazılabileceği gibi serbest ölçüyle de yazılabilir. Bir metnin şiir olabilmesi için  şekil bakımından birtakım unsurları taşıması gerekmektedir. Bu unsurlara ahengi sağlayan öğeler de diyebiliriz.cemalaksoy.org

Şiirde ahengi sağlayan öğeler şunlardır: ölçü, kafiye, redif, kelime tekrarı, asonans, aliterasyon, vurgu, tonlama

Yukarıda saydığımız öğelerin tamamıyla şiir yazılabildiği gibi bazılarıyla da yazılabilir. Mesela şiirde ölçü olmayabilir ancak kafiye veya kelime tekrarı ile yine ahenk sağlanmış olabilir. 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir