Şiirde Yapı- Nazım Biçimi(Şekli) ve Nazım Türü

Nazım Biçimi(Şekli) ve Nazım Türü

Şiirde yapı konusuyla ilgili hazırladığımız ders notunu sizlerle paylaşıyoruz. Hazırladığımız ders notunun içeriğinde şiirde yapı ile ilgili nazım şekilleri(biçimleri) ve nazım türleri konuları hakkında bilgiler ve örnekler bulunmaktadır. cemalaksoy.org sitesini takip ediniz.

 

Şiirlerin; şiir birimlerine, uyaklanış şekillerine, ölçülerine ve dize sayılarına göre sınıflandırılması nazım biçimi; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre sınıflandırılmasına nazım türü denir. Şimdi Türk edebiyatındaki nazım biçimlerini ve türlerini dönemlerine göre sınıflandıralım:

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri (Dörtlük- Hece)

Koşuk, Sagu, Destan cemalaksoy.org

Anonim Halk Edebiyatı (Dörtlük- Hece)

Mani, Türkü, Ninni, Ağıt

Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri (Dörtlük- Hece)

Koşma, Semai, Varsağı, Destan

Aşık Edebiyatı Nazım Türleri (Dörtlük- Hece)

Güzelleme, Taşlama, Koçaklama, Ağıt

Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı Nazım Türleri( Dörtlük- Hece)

İlahi, Nefes, Nutuk, Şathiye, Devriye

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri (Dörtlük- Aruz)

Gazel, Kaside, Mesnevi, Müstezat, Kıta

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri (Bent- Aruz)

Terci-i Bent, Terkib-i Bent

Divan Edebiyatı Nazım Türleri (Beyit- Aruz)

Tevhid, Münacaat, Naat, Mersiye, Hicviye, Medhiye, Fahriye

Batı Edebiyatından Alınan Nazım Biçimleri

Sone

Genel olarak kısa şiir, türkü demektir. İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, özel bir uyak düzeni olan nazım şeklidir. Uyak düzeni abab,abba, ccd, eed şeklindedir.

Terza- Rima

Üçlü bentlerden oluşan ve en sonu tek dizeye bağlanan bir nazım şeklidir. Türk edebiyatına, İtalyan edebiyatından geçmiştir. Uyak düzeni aba, bcb, cdc, ded,e şeklindedir.

Triyole

10 dizeden oluşur. İlk bölüm iki, sonraki bölümler dört dizeden oluşur. Birinci bölümün ilk dizesi birinci dörtlüğün sonunda; ikinci dizesi, ikinci dörtlüğün sonunda tekrar edilir. Uyak düzeni ab, aaaa, bbbb.

Cevap Ver