Şiirde Yapı- Nazım Birimi

Şiirde Yapı- Nazım Birimi

Şiirde yapı konusuyla ilgili hazırladığımız ders notunu sizlerle paylaşıyoruz. Hazırladığımız ders notunun içeriğinde şiirde yapı ile ilgili nazım birimi bilgiler ve örnekler bulunmaktadır. cemalaksoy.org sitesini takip ediniz.

Nazım Birimi

Şiiri oluşturan dize gruplarına denir. Nazım birimi şiiri oluşturan yapı taşlarından biridir. Şiirdeki her bir satıra dize denir. Şiirde dizelerin kümelenmesinden meydana gelen nazım birimi; kümede bulunan mısraların sayısına göre adlandırılır.

Dize (Mısra)

Şiirin en küçük birimidir. Şiirin satırlarından her birine verilen addır.cemalaksoy.org

Misal: Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur.

Beyit (İkilik)

Aynı ölçüyle yazılmış, anlamca birbirine uygun iki dizeden oluşan şiir birimidir. Divan edebiyatında birçok nazım türü, beyit esasına göre yazılır.

Misal:

Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı

Dörtlük

Dört dizeden oluşan şiir birimidir. Daha çok halk edebiyatı nazım türlerinde görülür.

Misal:

Gidene bak gidene

Güller sarmış dikene

Mevla sabırlar versin

Gizli sevda çekene

Bent:

Üç, beş ve daha fazla dizeli öbeklere verilen addır.

Misal:

Şairim

Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası

Ayak seslerinden tanırım

Ne zaman bir köy türküsü duysam

Şairliğimden utanırım

Cevap Ver