Şiirde Yorum Nedir, Şiirde Yorum Özellikleri

Şiirde Yorum Nedir, Şiirde Yorum Özellikleri

Okurun bilgi, kültür seviyesi, zevk ve anlayışı, ruh hali, yaşı, yaşadığı ortamı, şiiri farklı yorumlamasında etkilidir. Şiirde duygu, düşünce, olay ayrıntılarıyla anlatılmaz, boşluklar bırakılır; okuyucu bu boşluları kendi istek ve beklentilerine göre yorumlar. Bir şiir yorumlanırken şiiri meydana getiren parçalar arasında ilişki kurulmalı, her parçanın bütün içindeki işlevi belirlenmelidir.

Şiir Yorumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şiirin yazıldığı dönemin şartları

Şairin edebi kişiliği

Şairin bağlı olduğu geleneğin özellikleri

Şiirin çok anlamlı olup olmadığı

Metin ve Şair

Bir şiir, şairin izlerini taşır. Şairin kişiliğini, kültür birikimi, dünya görüşü, sanat ve hayat anlayışı şiirin oluşumunda etkilidir. Şairle ilgili bu özelliklerin bilinmesi, okurun, şiiri daha sağlıklı bir biçimde yorumlamasına yardımcı olur.

                                   ŞİİR İNCELEMESİ

Koşma- Aşık Ömer

Ela gözlerine kurban olduğum

Yüzüne bakmaya doyamadım ben

İbret için gelmiş derler cihana

Noktadır benlerin sayamadım bencemalaksoy.org

 

Aşkın ateşidir sinemi yakan

Lütfuna irer mi cevrini çeken

Kolların boynuma dolanmış iken

Seni öpmelere kıyamadım ben

 

Terk eyledim ağalarım beylerim

Boz bulanık seller gibi çağlarım

Anın için ben ah edip ağlarım

Ayrılık oduna doyamadım ben

 

Kaldı deli gönül kaldı hep yasta

Mevla’m erdir beni murada kasda

Aşık Ömer eydür sevgili dosta

Allah’ısmarladık diyemedim ben

İnceleme

 

Sevgiliden ayrılık teması işlenmiştir.

Halk şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır.

Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Dörtlüklerle oluşturulmuştur.

Uyak düzeni “abab, cccb, dddb, eeeb”dir.

11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

Uyak ve rediften yararlanılmıştır.

Do-y- amadım ben

Sa-y- amadım ben

Y: yarım uyak

Amadım ben: redif

Asonans ve aliterasyondan yararlanılmıştır.

“a,e,i” ünlüleri ile asonans yapılmıştır.

Aşkın ateşidir sinemi yakan

Lütfuna irer mi cevrini çeken

 

“l” ünsüzleri ile aliterasyon yapılmıştır.

Terk eyledim ağalarım beylerim

Boz bulanık seller gibi çağlarım

 

Söz sanatlarından yararlanılmıştır.

Noktadır benlerin: benzetme

Seller gibi: benzetme

Aşkın ateşi, ayrılık odu(ateşi): benzetme

Cevap Ver