Şiirde Zihniyet Nedir, Şiirde Zihniyet İlişkisi

Şiirde Zihniyet Nedir, Şiirde Zihniyet İlişkisi

Sanat yapıtı, sanatçısının dünya görüşünü, sanatçı da içinde yaşadığı çevrenin ve dönemin sanat anlayışını, sosyal, siyasi, dini, ekonomik, askeri ve kültürel hayatının özelliklerini ve etkisi altında kaldığı geleneği yansıtır. İşte, sanatçının, yapıtına yansıttığı, bir dönemdeki dini, siyasi, sosyal, ekonomik, sivil ve askeri hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe zihniyet denir. Bu bakımdan bir şiir incelenirken sanatçının yetiştiği dönem, o dönemin sosyal, kültürel ve sanatsal özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.cemalaksoy.org

Örneğin, Yunus Emre, tasavvuf eğitiminin verildiği tekkelerde yetişmiş bir şairdir. Tasavvufa göre dünya bir gurbettir. Can, Mutlak Varlık olan Allah’a dönecektir. Gerçek vatan Allah katı, gerçek sevgili de Allah’tır. Yunus Emre de tasavvuf felsefesinin oluşturduğu zihniyetin etkisiyle şiirler yazmıştır. Buna karşılık Lale Devri’nde yaşamış olan ünlü Divan şairi Nedim’in şiirlerinde, eğlenceye düşkün bir zihniyetin izleri görülür.

Cevap Ver