Sodom ve Gomore Şehirlerinin Mitolojik Öyküsü

Sodom ve Gomore Şehirlerinin Mitolojik Öyküsü

Kuran’da Yüce Allah’ın Lut Kavmi üzerine göklerden ateş yağdırdığını, o şehirleri ve orada yaşayanların hepsini yok ettiğini yazar. (Araf Süresi) O şehirler Sodom ve Gomorra şehirleridir. Peki bu şehirler Allah’ın gazabına neden uğramışlardır?

Alemlerde, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı “fahşayı” (hayasızlığı) mı yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz “müsrif” (haddi aşan) bir kavimsiniz.

Lut Kavmi’nin cevabı:

“Bunları yurdunuzdan sürüp çıkarın, muhakkak bunlar, çokça temizlenen insanlardır.” Demekten başkası olmadı.

Bunun üzerine Biz, karısı dışında (Lut’u) ve ailesini kurtardık; Karısı ise helake uğrayanlardan oldu ve onların üzerine, bir (azap) sağanağı yağdırdık. Bak! Mücrimlerin( suçluların) akıbeti nasılmış? (Araf, 7-80-84)

Kuran’a göre ahlaksızlık içindeki bu şehirler yerle bir edilmiş, yerin altına gömülmüştür.cemalaksoy.org

Bu günahkar kentlerin İsrail’de Lut Gölü’nün güneydoğusundaki el-Lisan Yarımadası’nın güneyinde sığ suların altında kaldığı tahmin edilmektedir. Kuran’da anlatılan olayın başlıca karakterleri Hz.İbrahim ile yeğeni Lut’tur.

Lut Peygamber, İbrahim Peygamber’le aynı dönemde yaşadı. Hz.Lut, Hz.İbrahim’e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderilmişti. Bu kavim, Kuran’da belirtildiğine göre o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklığı, eşcinselliği uyguluyordu. Hz.Lut, onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söyledi. “Pişmanlık getirmediğiniz takdirde Allah hepinizi yok edecek.”dedi. Yüce Allag (cc) bu kesin kararını bildirmek ve kendisine inanmış birkaç yakını ile birlikte, son günlerini yaşayan günahkar şehirden ayrılmasını söylemek üzere Hz.Lut’a günün birinde üç tane melek gönderir. Melekler; genç ve yakışıklı erkek kılığına girerek yeryüzüne inmişlerdi. Lut Peygamberin kavmi, bu genç delikanlılara (meleklere) bile çirkin duygularla bakmış, b durum Hz.Lut’un kendi halkına beddua etmesine yol açmıştır.

Kavmini bir türlü ıslah edemeyen Hz.Lut, Allah’ın onları helak etmesi için yalvarmış ve bu duasına cevap gelmiştir. Genç insan kılığındaki melekler Hz.Lut’a “Karın dışında, sevdiklerinive sana inananları alıp şehri terk et.” Demişler ve sabaha doğru büyük bir tufan yaşanacağını haber vermişlerdir.cemalaksoy.org

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte lanetlik şehirlere ve sapık halkına gökyüzünden görülmemiş bir gazap boşalmaya başlamıştı. Sodom ve Gomorra’nın ahlaksız toplumları neye uğradıklarını anlayamadılar. Allah Sodom ve Gomorra kentlerine kükürt ve ateş yağdırırken Hz.Lut iki kızıyla Tsoar kentine kaçmaya başlar. Yanlarında Lut’un karısı yoktur. Çünkü o da Allah’ın emirlerine karşı gelip günahkarlar arasına girenlerdendir.

Allah, birkaç saniyelik afet ve ölüm saçan bir yağmur sonunda, halkın tamamı ile birlikte bütün şehirlerini ilerdeki insanlığın gözleri önüne bir ibret dersinin örneği olmak üzere harabeye çevirmiş ve yerle bir etmişti.cemalaksoy.org

Cevap Ver