Soru Eki Mi Yazımı

Soru Eki Mi Yazımı

 “mi” soru ekinin yazımı ile ilgili hazırladığımız bu ders notunda soru eki “mi”nin yazımı öğreneceğiz.

Türkçede soru anlamı farklı görevdeki sözcüklerle sağlanabilir. Bu sözcük sıfat, zamir, zarf olabileceği gibi “misoru edatı daolabilir.

Soru eki “mi” kendisinden önceki kelimeden daima ayrı yazılır. Kendisinden sonra gelen şahıs eklerine ise bitişik yazılır. Yine soru eki “mi” kendisinden önce gelen ünlünün durumuna göre “mı, mi, mu, mü” olabilir.

Örneğin;

Bu soruyu çözdün mü?

Bize gelecek misiniz?

Beni anlamıyor musun?

Mühim Bilgi: Soru eki “mi” cümleye soru anlamı dışında başka anlamlar da katabilir.

Hava sıcak sıcak. ( anlamı pekiştirme)

Mühim Bilgi: Soru ekleriyle kurulan soru cümleleri cümleye soru anlamı dışında anlamlar da katabilir.

Biraz beni dinler misiniz?          ( İstek ve rica )

Sessiz olabilir miyiz?               ( İstek ve rica )

Bu su da içilir mi? ( Şaşırma )

Bütün bunları ben mi söylemişim? ( İnkâr – kabul etmeme )

Mühim Bilgi: Bazı soru cümleleri cevap almak için değil, düşünceyi onaylatmak içindir. Sorunun cevabı cümlenin içinde vardır.

O küçücük çocuğa bu iş yaptırılır ?               (Yaptırılmaz)

İnsan sınıfındaki arkadaşıyla kavga eder mi?     (Etmez)

Mühim Bilgi: Soru eki her zaman fiile soru sormaz. Soru ekleri hangi öğe soruluyorsa ondan sonra getirilir.

Kardeşini mi bekliyor?   (Evet, kardeşini bekliyor.)

Okulda mı buluşacaksınız?      (Evet,okulda buluşacağız.)

Bu işi Ali mi yapmış?             (Evet, Ali yapmış.)

 

 

Cevap Ver