Sözcük Türleri (Çeşitleri) Nelerdir

Sözcük Türleri Nelerdir?

Her öğrencinin ilk başta anlamlandıramadığı soru kalıplarından biri de sözcük türü sorularıdır. Dil bilgisinin en önemli konularından biri olan sözcük türü, her sınavda karşımıza çıkmaktadır. Bu soruları yapabilmek için de ilk şart sözcük türlerinden ne anladığımızdır. 

Türkçede sözcük türleri şunlardır: isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, fiilimsi, edat, bağlaç ve ünlem.

Sözcük türü sorularını cevaplandırırken ilgili sözcüğün isim mi, sıfat mı yoksa vb. sözcük türü olduğuna bakmalıyız.

Cevap Ver