Sözcük Türleri Uygulama- Etkinlik Soruları

Sözcük Türleri Uygulama- Etkinlik Soruları

Sözcük türleri konusu önemli bir konudur. Bu konu o kadar önemlidir ki YGS, LYS, KPSS, TEOG gibi birçok sınavda bu konudan çok soru gelmektedir. Sözcük türleri konu testi, test soruları gibi birçok içeriğimizin yanı sıra sözcük türleri etkinlik çalışma sorularını da sizler için hazırladık. Hazırladığımız soruları PDF olarak indirebilirsiniz.

 

ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen soru sözcüklerinin türlerini karşılarındaki ile eşleştiriniz.

1 Nereye?                                                    a soru adılı

2 Kiminle?                                                   b Soru belirteci

3 Kim?                                                         c soru belirteci

4 Ne Zaman?                                             d soru adılı

5 Neyi?                                                       e soru belirteci

6 Ne kadar?                                               f soru adılı

7 Neden?                                                   g soru adılı

8 Nicin?                                                     h soru adılı

9 Hangisi?                                                 i  soru adılı

10 Kaçınçı                                                 l soru belir belirteci

 

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki cümlelerde altı cizili sözcüklerin yapısını boş bırakılan yerlere yazınız.

1 Yaptıgımız iyiliklerin karşılıklarını                        1 …………………………………………

   karşılıklarını beklemek doğru degildir.

2 Bicerdöverle tarladaki işmiz iki saatte bitti.       2………………………………………….

3 Annem odalarımızı düzeltmemizi istedi.             3…………………………………………..

 

ETKİNLİK 3

Aşagıdaki bilgilerin doğru/yanlış olduğunu belirtiniz.

1 Dönüşlülük, "kendi" sözcüğüdür                        D

                                                                             Y

2 Niteleme sıfatları, çekim eki alarak

   niteledikleri ismin yerine geçecek şekilde        D

   kulanılaçak şekilde kullanılabilir buna              Y

   adlaşmış sıfat denir.

 

3 Sevinme,çoşma,kızma,acıma,şaşma gibi         D

   duyguları anlatan; seslenme, buyruk gibi       Y

   durumları bildiren sözcüklere ilgeç denir. 

  

ETKİNLİK 4

Aşağıda verilen sözcüklerin türlerini karşılarındaki ile eşleştiriniz.

1 değil                                      a bağlaç

2 hem…hem                           b ilgeç

3 gibi                                        c bağlaç

4 ya da                                     d ilgeç

5 kadar                                     e bağlaç

6 oysa                                       f ilgeç

7 sadece                                   g bağlaç

8 fakat                                       h ilgeç

9 için                                          i bağlaç

10 ne var ki                               j ilgeç

 

ETKİNLİK 5

Aşagıdaki bilgilerin doğru/yanlış oldugunu belirtiniz.

1 Adıllar ismin yerini tutan sözcüklerdir.                    (     )

2 Sıfatlar eylemi, eylemsiyi niteleyen sözcüklerdir.    (     )

3 Belirteçler isimleri niteleyen sözcüklerdir.               (     )

 

ETKİNLİK 6

Varlıkların sayısına göre isimler tekil-coğul-topluluk olarak  üçe ayrılır. Aşagıdaki cümlelerde altı cizili sözcükler hangi guruba girmektedir?

1 Cocukluğumun geçti bu köyü hiç      

   unutamıyorum.                                                1………………………………………….

2 son sınavda bazı matematik

   sorularını boş bıraktım.                                  2………………………………………….

3 Topladığı çiceklerden bir demet

   yapıp ögretmenine verdi.                               3………………………………………….

 

ETKİNLİK 7

Karadenizin fırtınasına yakalanmaktansa okyanusta kasırgaya tutulmak iyidir, diye bir söz vardır bizim oralarda (1) Biz bunu (2)Bizzat yaşamıştık. Ağabeylerimiz yedi buçuk(3) metrelik teknelerde ava cıkıyordu. Daha toy ve acemi olduğmuzdan bu bizim için(4) bir tatlı hayaldi. Havanın cok(5) kapalı olduğu bir sabahtüm teknelerin yatagını görünce şaşırdım. Semih beni görünce heyecanla (6) denizi göstererek bak şurada (7) palamut atlaması var gidelim, dedi. Tekneyle açılırken on yaşındaki Ali de gelmek isteyince  onu (8) da (9) aldık hemen. Yüz ellişer (10) igneli palamut çaparisini açmak bir(11) saatimizi almıştı. Biz palamutları görünce daha (12) fazla açılıyor, başaka bir şey(13)  düşünmüyorduk o sırada poyraz tatlı (14) bir yıldızda dönmüştü. Yani Rusya'dan (15)direk karadeniz kıyılarına esiyordu. Toy olsak da bunun ne( 16) anlama geldiğini biliyorduk, bela kapımızdaydı.

Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerin türlerini aşağıda boş bırakılan  yerlere yazınız.

     1)……………………………………………………………

     2)……………………………………………………………

     3)……………………………………………………………

     4)……………………………………………………………

     5)……………………………………………………………

     6)……………………………………………………………

     7)……………………………………………………………

     8)……………………………………………………………

     9)……………………………………………………………

    10)……………………………………………………………

   11)……………………………………………………………

   12)……………………………………………………………

   13)……………………………………………………………

   14)……………………………………………………………

   15)……………………………………………………………

   16)……………………………………………………………

 

ETKİNLİK 8

Bir karamsarlıktır gidiyor

                                    |

Bir gece vakti ansızın

                              ||

Şehri büsbütün dumanlar sariyor

|||           V|

Bir düşünce geçiyor hepimizin aklından

          V                                  V|

Hiçbirimiz gelmedik bu dünyada kavga için

       V||                                                             V|||

Her kavgada içimiz derin bir hüzün ile  kaplanıyor

                                                                 |X.     X

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangilerinin türleri birbiriyle özdeştir?

    1)……………………………………………………………

    2)……………………………………………………………

    3)……………………………………………………………

    4)……………………………………………………………

    5)……………………………………………………………

 

ETKİNLİK 9

Aşağıdaki bilgilerin dogru/yanlış oldugunu belirtiniz.

1 "bembeyaz,koskocaman,sırılsıklam" sözcükleri            D

    Belgisiz sıfattır.                                                           Y

 

2 Az önce kalemim bozuldu, sizinkini ödünç alarak         D

  verebilir misiniz? Cümlesinde ilgi zamiri kulanılmıştır     Y

 

3 "Dedeciğim seni cok özlemişim" cümlesinde küçül-     D

    me eski cümleye segi anlamı katmıştır                       Y

 

ETKİNLİK 10

Aşağıda verilenleri karşılarındaki ile eşleş tiriniz.

1 bilgisayar                           a birleşik sıfat

2 kısa kollu                            b birleşik isim

3 kapkaç                                 c birleşik isim

Bu Uygulamayı PDF Olarak İndir

Cevap Ver