Sözcükte Anlam Test Çöz-1

Sözcükte Anlam Test Çöz-1

Sözcükte anlam konusuyla ilgili hazırladığımız test sorularının birincisini sizlerle paylaşıyoruz. Sözcükte anlam testini ister sitemizde çözebilirsiniz, isterseniz sayfanın altında "Bu Testi İndir" yazısına tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. YGS, KPSS, TEOG, LYS'de sözcükte ve söz öbeğinde anlam konusundan çok soru sorulmaktadır. Daha fazla sözcükte anlam test soruları ve cevapları için cemalaksoy.org sitesini takip ediniz.

 

Bahçesi meyve ağaçlarıyla, öbek öbek çiçeklerle dolu büyükçe bir evde geçti çocukluğum. Dayanışma içinde yaşayan, paylaşarak acıları azaltan, sevinçleri çoğaltan kocaman bir ailenin en küçük ferdi olmanın ayrıcalığı ile.. O zamanlardan bugüne somut pek az şey kalsa da elimde, o günlerin kişiliğimdeki derin etkileri asla silinmeyecek. Beni sık sık yoklayan buruk bir özlemle birlikte yaşamayı öğreneceğim.

(dolu:1, dayanışma:II, sevinçleri:III, ayrıcalığı:IV, derin:V, silinmeyecek:VI)

1) Parçada altı çizili sözlerden hangileri gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

A) I. ve II.     B) I. ve V.     C) III. ve VI.           D) IV. ve V.            E) V. ve VI.  

 

“Soyut kavramlann duyularla algılanabilir kılınmasına somutlama denir.”

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlamaya başvurulmuştur?

A) Sonunda rüyaları gerçekleşmiş, üniversite sınavını kazanmıştı .

B) Yaşlı kadın günlerdir oğlunun yolunu gözlüyor.

C) Olumsuzluklara rağmen içimizde yeni ümitler filizlenmişti.

D) Aklından geçenleri annesine bile anlatmıyordu.

E) Serin serin esen rüzgar içimizi ürpertmişti.

 

3) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A)  Söylediklerin bizi çok incitti, beni ve babanı üzdün.

B) Tatil için geldiğimiz bu sahil kentine doyamadan, denizini şimdiden özleyerek buradan gidiyoruz.

C)  Önce yapacağı işleri planladı, sonra bavulunu hazırladı.

D)  Ona bu konuda soru sormaya çekindiğimden, bazı noktalarda kararsız kaldım.

E)  Elmaları teker teker toplayıp sepetlere özenle yerleştirdik.

 

Çok büyük düşlerle, unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği canlandırma hevesiyle bir araya gelen gençler, kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

4) Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlama yakın bir anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) O günden sonra bir daha onunla hiçbir yerde karşılaşmadık.

B) Ablamın artık beni anlamadığını düşünmeye başlamıştım.

C) Genç sanatçı kendi özgün tarzını geliştirmiş görünüyor.

D) Ailem ve ben bu konuda farklı düşünüyoruz, beni anladıkları yok.

E) Artık birlikte çalışmıyoruz, birbirimizden farklı anlayışlara sahip hale geldik.

 

5) Aşağıdakilerin hangisinde bir deyim yanlış kullanılmıştır?

A) Haberi duyduğundan beri içi içine sığmıyor, huzursuzluğunu çevresindekilere de yansıtıyor.

B) Bizimle tatile geldi; ama aklı İstanbul’daki işlerinde kaldı.

C) Kitap okumayı çok sever, özellikle hikaye kitaplarını elinden düşürmez.

D) Bana kafa tutuyor, yapmasını istediklerimi yerine getirmiyordu.

E) Arkadaşının, öğütlerini dinlemeyip burnunun dikine gitmesinden yakınıyor.

 

Bu sanatçımız şiir, öykü, roman, deneme gibi pek çok türde yapıt verdi. Yaşamı boyunca değeri pek anlaşılmadı, ölümü üzerine "büyük bir kayıp" nidaları yükseldi. Sağlığında pek çok eleştirmen onun roman ve hikayelerinin düşsel ögelerden yoksunluğuna vurgu yaptı; ancak hiç kimse onun gerçek bir yaşam adamı olduğunu düşünmedi. Çünkü o, yaşamda var olmayanları yapıtına yaklaştırmadı.

6) Bu parçadaki altı çizili sözle vurgulanmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A) Yapıtını gerçeklerle kurgulamak

B) Kendi beklediği yaşam çizgisinde ilerlemek

C) Duygulara seslenmekten hoşlanmamak

D) Güncelliği yakalamaya uğraşmak

E) Toplumun önünde gidecek kahramanlar yaratmak

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarmasına (mecaz-ı mürsel) başvurulmamıştır?

A) Karneleri bir hafta sonra okuldan alacaksınız.

B) Bizim ev, her akşam haberleri izler.

C) Sen ondan bir gömlek daha üstünsün.

D) Ekmeğini kalemiyle kazanan yazarlardan biridir.

E) Bu kış kaloriferleri biraz geç yakmaya başladılar.

 

Anadolu, halk kültürünün düğümlendiği bir bölgedir. Çeşitli tarihlerin, kültürlerin buluşup kaynaştığı bir yerdir. Örneğin tarihi eserleri inceleyin. Bir Efes'i, Aspendos'u, Nemrut Dağı'nı, Balıklı Hepsinde de değişik izler bulursunuz. Çünkü Anadolu bir sesler, ezgiler mozaiğidir.

8) Bu parçada altı çizili sözle Anadolu'nun hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Farklı toplumların birlikte yaşamasına imkan sağlayan, geniş topraklara sahip olma

B) Tarih boyunca sosyal değişimler geçirme

C) Kültürel mirasını yaşatma

D) Doğal güzellikler bakımından zengin olma

E) Değişik kültürlerin özelliklerini bir arada barındırma

 

9) Aşağıdaki altı çizili sözlerin hangisinde, somutlamaya başvurulmuştur?

A) Bunca yıldır, başarılı olabilmek için çaba sarf ediyor.

B) Durmadan tekrarlanan sorunlardan artık yaka silkiyordu.

C) Dün gece çok güzel bir rüya gördüğünü söyledi.

D) Umudunu yitirme, güzel günler elbet gelecek.

E) Gözlerini kapayıp, kardeşinin sürprizini beklemeye koyuldu.

 

10) Aşağıdakilerden hangisinde "savurmak" sözcüğünün anlamı ile kullanımı birbirine uymamaktadır?

Anlam                                                           Kullanım

A)Havaya atıp saçmak         Düğünde küçük çocuklar toplasınlar diye bozuk para savurdular.

B)Göndermek, yollamak                    Evrakları oraya buraya  savurmanızdan hoşlanmıyorum.

C)Hesapsızca söylemek                                    Ne çok palavra savurdunuz öyle!

D)Fırlatmak, kaldırıp atmak      Eve gelir gelmez çantasını bir yere, ceketini bir yere savurur.

E)Sallamak, dalgalandırmak    Rüzgar, kalenin tepesindeki bayrağı savuruyordu.

 

Anı yazmak, en dokunaklı anlamıyla, yaşadığını itiraf etmektir. Anı okumaksa, büyük yaşantıların kapısını çalmaktır.

11) Parçada geçen "büyük yaşantıların kapısını çalmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyüklerimizden yardım istemek

B) Önemli kişiler hakkında bilgi edinmek

C) Kendisi için farklı bir hayat düşlemek

D) Ünlü kişilere benzemeye çalışmak

E) Değer verilen insanlar için çalışmak

 

Eleştiri; edebiyatın, kendine has yöntemleri, kuralları, ilkeleri olan önemli bir sahasıdır. Eleştiri, adım başına konmuş, durmadan yanıp sönen trafik ışıkları gibi değil, sadece çok karmaşık noktalara yerleştirilen trafik levhaları gibi olmalıdır.

12) Bu parçada altı çizili sözlerle, eleştiri ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserle ilgili olarak okuru her anlamda aydınlatma görevi üstlendiği

B) Okuru her anlamda yönlendirmek yerine, ona yalnızca yol göstermesi gerektiği

C) Okura yapıtla ilgili olarak nesnel bilgiler aktarma görevi taşıdığı

D) Yapıtın ayırıcı yönlerini ortaya koyması gerektiği

E) Eseri aşama aşama inceleme ve özelliklerini çok boyutlu olarak ortaya koyma işlevi taşıdığı

Cevap Anahtarı: 1E, 2C, 3A, 4E, 5A, 6A, 7C, 8E, 9E, 10E, 11E, 12B

Bu Testi İndir

Cevap Ver