Sözlü Anlatım Türleri

10. sınıf dil ve anlatım ve 11. Sınıf dil ve anlatım ders konularından olan sözlü anlatım türleri ile ilgili ders notumuz aşağıdadır. Sunum, konferans, nutuk, mülakat gibi sözlü anlatım türleri konu anlatımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.cemalaksoy.org

Sözlü Anlatım Türleri

Sunum

Önceden hazırlanmış, belirlenmiş bir konunun etkileyici ve anlaşılır bir biçimde izleyicilere aktarılmasıdır.cemalaksoy.org

Her konuda sunum yapılabilir fakat konu seçilirken ve sunulurken izleyicinin kültür seviyesi, ilgi alanları da dikkate alınmalıdır.

Sunum, kısa anlaşılır cümlelerle; fotoğraf, karikatür, grafik, slayt gibi görüntülü ve yazılı malzemeler kullanılarak yapılmalıdır.

Sunum yapan kişinin konuya hakimiyeti, ses tonu, vücut dili, jest ve mimikleri, kıyafetleri sunumun başarısını etkileyen faktörlerdendir.

Sunum, bir edebi tür olarak kısıtlamaktan ziyade, çeşitli törenler, etkinlikler hatta bir öğretmenin ders anlatımı, bir şirket çalışanının yaptığı toplantılar gibi günlük hayatın tüm toplantıları olarak değerlendirilebilir.

Konferans

Daha çok bilim, sanat, felsefe gibi konularda, alanında uzman bir kişinin, bilgilerini öğretmek için yaptığı hazırlıklı konuşmalardır.

Konferansı veren kişi dili açık, anlaşılır kullanmalı. Anlatımı teknik terimlerden olabildiğince arındırmalıdır.

Nutuk(Söylev)

Bu görüşü, anlayışı dinleyicilere benimsetmek, onları yönlendirmek amacıyla yeri geldikçe özellikle duygusal ve coşkusal bir söyleme başvurularak yapılan konuşmalardır.

Hatibin dili kullanış biçimi, ses tonu ve jestleri; söylevin başarısında önemli etkenlerdendir.

Orhun Kitabeleri, edebiyatımızda bu türün ilk örneği olarak kabul edilir.

Ömer Naci ve Hamdullah Suphi’nin nutukları ve yine Atatürk’ün mecliste okuduğu Nutuk bu alanın başarılı örnekleridir.

Dünya edebiyatındaysa Demosthenes(Yunan), Cicero(Latin) bu alanda tanınmış hatiplerdir.

Görüşme (Mülakat)

Toplumun büyük çoğunluğunca tanınan bir kişiyle soru- cevap şeklinde yapılan görüşmelerdir.

Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi iletişim araçlarında görüntülü, sesli ya da yazılı olarak yayımlanır.

Bilgi Notu: Günümüzde, konuşma dilinde mülakatın karşılığı olarak röportajı kullanıyoruz fakat bir terim olarak röportaj; bir gerçeğin ortaya çıkarılması, bir kişinin, eşyanın ya da yerin tanıtılması için araştırma sorgulama yoluyla yazılan yazılar olarak kullanılır. İkisi birbirine karıştırılmamalıdır.

Cevap Ver