Sözlü Edebiyat Dönemi Ürünleri- Sagu

 Sözlü Edebiyat Dönemi Ürünleri- Sagu

Sözlü edebiyat döneminde sevilen bir kişinin ölümü üzerine söylenen yas şiiridir.

Yuğ adı verilen özel törenlerde bir ezgi eşliğinde söylenir.

Ölen kişinin ardından duyulan acının yanında, onun kahramanlıkları, erdemleri, iyilikleri, başarıları da dile getirilir.

Sagularda az da olsa betimlemelere ve toplumsal sorunlara yer verilebilir.

Kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenir.cemalaksoy.org

Dil, arı bir Türkçedir.

Hece ölçüsüyle, dörtlük nazım birimiyle, yarım kafiyeli oluşturulur.

Kafiyelenişi aaab, cccb, dddb … biçimindedir.

Divan-ı Lügati’t Türk’te yer alan Alp Er Tunga sagusu bu türün en önemli örneklerindendir.

Merak Kutusu: Eski Türklerde önemli bir kişi öldüğünde ceset bir çadıra konurdu. Ölen kişinin akrabaları kurban keser ve kestikleri kurbanları bu çadırın önüne koyar; sonra hep birlikte atlara biner, çadırın etrafında yedi defa dönerlerdi. Ölüyü gömmek için uğurlu bir gün beklenir, ölü gömüldükten sonra benzer törenler yapılarak kurbanlar kesilir, mezarın etrafında yedi kez dönülürdü. Kam, baksı, şaman adı verilen ozanlar bu törenlerde çeşitli şiirler söylerdi. Gömülen kahramanların mezarı çevresine “balbal” denilen taşlar dikilirdi. Türkler arasında yazı yaygınlaşınca mezarlar üzerine kitabeler dikilmeye başlandı. “Köktürk Kitabeleri” bu işlevde dikilmiş balballardır. Cemal Aksoy

Cevap Ver