Sunum Nedir,Sunumun Amacı, Sunumda Yapılması Gerekenler

Sunum Nedir,Sunumun Amacı, Sunumda Yapılması Gerekenler

Bilgileri yinelemek, pekiştirmek, hatırlamak, önemli noktaları ön plana çıkarmak; belli bir alanda yapılan çalışmaları açıklamak, laboratuvar araştırmalarını ve belli bir alanda anket sonuçlarını sunmak; önemli olay ve olguları dile getirmek için yapılan; çeşitli görsel ve teknolojik imkanlardan faydalanılarak belli bir topluluk önünde yapılan konuşmalara sunum denir.

Sunumun İşlevleri:

Sunum daha önceden yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını açıklayabilir. 

Laboratuvar çalışmalarını açıklayabilir.

Anket sonuçlarını açıklayabilir.

Önemli olay ve olguları görsel bir tarzda ortaya koyabilir.

Herhangi bir konuda derlenmiş bilgileri ortaya koyabilir.

Önemli konuşmaları ön plana çıkaran bir konuşma türüdür.

Sunumun Amaçları: 

Teknik materyallerden yararlanmak suretiyle bilgilerin zihinde kalıcı olmasını sağlamak

İzleyicileri bilgilendirmek

Ele alınan konuyu izleyicilere öğretmek

Sunum yapılan kitleyi harekete geçirmek

Sunum yapılan kişileri güdülemek

Sunum yapılan kişileri sunum aracılığıyla bir düşünceye yöneltmek

Sunumda Kullanılan Teknolojik Materyaller:

Slayt makinesi, CD, prejeksiyon cihazı, tepegöz, mikrofon, hoparlör

Sunuma Hazırlık

Öncelikle sunumun süresi iyi ayarlanmalı, gereğinden kısa ya da uzun olmamasına özen gösterilmeli, süreye uygun bir plan yapılmalı

Hazırlanan slaytın ve konunun sunum yapılacak kitleye uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Sunumun yapılacağı yer önceden belirlenmeli ve burada birkaç prova yapılmalıdır.

Slayt eşliğinde yapılacak açıklamalar küçük kartlara yazılmalı ve sıraya konulmalıdır.

Sunumda kullanılacak materyaller kontrol edilmelidir.

Sunum yapacak kişi sakin ve kendinden emin olmalıdır.

Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler

Kaygı ve heyecan duygusundan uzaklaşılmalıdır.

Sunumu yapacak kişi sunuma, "Hoş geldiniz!" diyerek başlamalı ve devamında kendini tanıtmalıdır.

Sunumun ilk dakikalarında çok hızlı konuşulmamalı, izleyicilerin güvenini kazanacak şekilde sakin ve kendinden emin bir üslup benimsenmelidir.

Sunumu yapacak kişi dinleyicilerin hepsine sesini duyurabilmelidir.

Sunumu yapacak kişi abartılı bir söyleyüşten uzak durmalıdır.

Sunum yapan kişi sunum sırasında ayakta durmalıdır.

Sırtını izleyicilere dönmemelidir.

Sunum yapacak kişi jest ve mimiklerini uygun şekilde kullanmalıdır. 

Sunum yapan kişinin yaptığı konuşma ile slaytların eş zamanlı olmasına dikkat etmesi gerekir.

İzleyicinin dikkatini canlı tutmaya özen göstermelidir.

Sunumdan Sonra Yapılması Gerekenler

Sunumda anlatılanlar bir ana düşünce etrafında özetlenmelidir.

Dinleyicilere sunum sonunda teşekkür etmeli, soru sorabilecekleri kendilerine söylenmelidir. 

Sorulan sorulara dinleyici ile tartışmaya girmeden doyurucu cevaplar verilmelidir.

Salonu en son terk etmelidir.cemalaksoy.org

Cevap Ver