1.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları sayfa 70