11 ve 12. yüzyıllarda türklerin sosyal ve siyasi yapısı