19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin siyasi ve sosyal yapısı