anlatmaya bağlı edebi metinleri inceleme metotları