anlatmaya bağlı edebi metinlerin genel özellikleri