anlatmaya bağlı edebi metinlerin özellikleri maddeler halinde