anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler arasındaki farklar