bilimsel eser ile sanat eserinin karşılaştırılması