bireyin iç dünyasını esas alan eserler genel özellikleri