bireyin iç dünyasını esas alan eserler özellikleri