bireyin iç dünyasını esas alan eserler ve özellikleri