bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde işlenen konular