bireyin iç dünyasını esas alan eserlerin özellikleri