bireyin iç dünyasını esas alan hikaye ve roman özellikleri