bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar özellikleri