bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar ve eserleri