bireyin iç dünyasını esas alan yazarların yöneldiği konular