coşku ve heyecan dile getiren metinlerin özellikleri