Cumhuriyet Döneminde Yazılmış Öğretici Metinlerin Dil Ve Anlatım Özellikleri