durum hikayesinin dünya edebiyatındaki temsilcileri