durum hikayesinin türk edebiyatındaki temsilcileri