edebiyat tarihi ve uygarlık tarihi arasındaki ilişki