edebiyat tarihinin uygarlık tarihi açısından önemi