edebiyat tarihinin uygarlık tarihiyle olan ilişkisi