fecri ati beyannamesi maddeleri
  • Fecriati Beyannamesi Fecriati; edebiyatımızda ilk defa bir beyanname yayımlayarak oluşmuş bir topluluktur ...

    Fecriati Beyannamesi Fecriati; edebiyatımızda ilk defa bir beyanname yayımlayarak oluşmuş bir topluluktur. Bu beyannamede şu kararlar ifade edilmiştir: Edebiyatı hoş vakit geçirmek için ...

    Tamamını oku