geleneksel tiyatro ile modern tiyatro arasındaki benzerlikler