göktürk yazıtlarının türk edebiyatı açısından önemi