göktürk yazıtlarının türk kültürü ve edebiyatı açısından önemi