halk edebiyatı şiir geleneği
  • Halk Şiiri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce de edebi ürünler verdi ...

    Halk Şiiri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce de edebi ürünler verdiklerini, bu dönemin Destan Dönemi olarak adlandırıldığını daha önce belirtmiştik ...

    Tamamını oku