hikaye tanzimat ve serveti funun karşılaştırılması