masal ile halk hikayesi arasındaki benzerlik ve farklılıklar