milli edebiyat sanatçılarını etkileyen düşünce akımı