öğretici metinler gerçeklikle ilişkisini açıklayınız