öğretici metinlerin yazılış amaçları maddeler halinde