osmanlı devleti zamanında nesirle yazılmış öğretici metinler